هیئت ممقانی هاشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

وبسایت هیئت ممقانی ها - مسجد موسی ابن جعفر (ع)

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.