هیئت ممقانی هاسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

مارس 2017 - وبسایت هیئت ممقانی ها

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.